Serradora Germans Coll es troba actual- ment ubicada dins la població de Santa Maria de Besora.
Té una superfície de 4.500 m2 i un estoc de material de1.000m3 durant tot l’any.
Té diversos magatzems per a guardar la fusta i diferents serres per anar treballar la matèria primera.